Södra Hamnpromenaden 3
181 66 Lidingö


070 735 99 22


info@klockare.se

Sälja bostad på Lidingö eller Gotland

Hur arbetar en bra mäklare?

Att välja rätt mäklare är det första och viktigaste steget till en lyckad försäljning. En lyckad försäljning kräver en engagerad, resultatinriktad och trovärdig mäklare. En mäklare som är beredd att leverera den absolut bästa tänkbara servicen. Att alltid vara tillgänglig för spekulanter, köpare och säljare ser vi på Klockare Fastighetsmäkleri som en självklarhet. Vårt fokus är kvalitet, engagemang och resultat. Kontakta oss gärna på Klockare Fastighetsmäkleri så berättar vi gärna vidare om hur vi arbetar för att uppnå bästa tänkbara resultat.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vårt koncept. Våra nöjda kunder är ett resultat av det. De flesta av våra kunder får vi idag genom rekommendationer från tidigare genomförda försäljningar och nöjda återkommande kunder, både köpare och säljare. På Klockare Fastighetsmäkleri är det den ansvariga fastighetsmäklaren som sköter försäljningen från början till slut. Ingen mäklarassistent är involverad i processen. Vårt mål är att genomföra affären med största möjliga trygghet för både köpare och säljare.

Avgörande för vilken fastighetsmäklare ni väljer att anlita bör inte i första hand baseras på en värdering. Ingen mäklare kan garantera ett visst pris. Fastighetsmäklarens engagemang, erfarenhet, lokalkännedom, marknadsföringskanaler samt kundregister är viktiga att ta med i beslutsunderlaget för vilken fastighetsmäklare ni väljer att anlita för ert livs kanske största affär. Välj den mäklare vars sätt att arbeta passar bäst för försäljning av er bostad men kanske viktigast av allt, den mäklare som ni känner störst förtroende för.

Hur mycket kan jag sälja min bostad för?

Vi på Klockare Fastighetsmäkleri vet vad din bostad är värd. Vår erfarenhet, goda lokalkännedom kombinerat med aktuella försäljningspriser ligger till grund för våra värderingar. Vi vet vad rätt köpare är beredd att betala. Lita på oss, vi kommer alltid att vara uppriktiga i vår bedömning av din bostads värde.

Hur kan jag säkerställa att få ut högsta pris?

För att få ut högsta möjliga pris krävs det att vi i marknadsföringen av din bostad lyfter fram hemmets bästa egenskaper. Klockare Fastighetsmäkleri lägger stor vikt vid att presentera varje bostad med inspirerande bilder och texter. Vi anlitar alltid en professionell fotograf för att på bästa tänkbara sätt presenter din bostads bästa egenskaper. Vi beskriver ditt hem utförligt och lägger stor vikt vid att beskriva ditt hem ur ett informativt och säljande perspektiv.

Internet är idag den absolut viktigaste enskilda kanalen för att väcka köparnas intresse och marknadsföring på internet är idag extremt effektiv. Er bostad publiceras på de ledande marknadsplatserna samt också vår välbesökta hemsida, www.klockare.se.

Välkommen på visning

Visningarna är en mycket viktig del av en lyckad försäljning och av marknadsföringen. Vi diskuterar tillsammans fram och skräddarsyr individuella lösningar som passar just er försäljning. Vi skräddarsyr en tidsplan för när visningarna ska hållas, detta för att vi tillsammans i god tid skall hinna göra alla nödvändiga förberedelser.

Det är viktigt att lyfta fram hemmets bästa egenskaper på rätt sätt. Vi hjälper er gärna med tips och goda råd. För oss är det en självklarhet att visa ert hem och lyfta fram hemmets bästa egenskaper. Önskar ni mer omfattande hjälp tar vi hjälp från företag specialiserade på just homestyling.

Ibland önskar våra uppdragsgivare att försäljningen ska hanteras konfidentiellt. I dessa försäljningar hanterar vi förtroendet och försäljningsuppdraget med största diskretion. Bostaden visas exklusivt för speciellt utvalda spekulanter.

Vi är alltid pålästa och väl förberedda inför visningen. Vi anser det vara en självklarhet att alltid kunna svara på spekulanternas frågor, såväl som att ge ett professionellt, informativt och trevligt bemötande.

Dags för budgivning

Våra visningar hålls oftast på söndagar och återvisningar på vardagskvällar. Efter avslutad visning tar vi omedelbart kontakt med er för att informera om hur visningen gick, hur stort intresset var samt hur många som kom. Vi vet att man som säljare vill bli kontaktad och utförligt informerad omedelbart efter visningen. Viktigt för oss på Klockare Fastighetsmäkleri är att du som säljare känner dig kontinuerligt informerad, uppdaterad och delaktig i försäljningsprocessen.

En budgivning involverar mycket känslor för både budgivare och säljare. Det är därför av största vikt att budgivningen hanteras på ett korrekt och professionellt sätt. Därför har vi på Klockare Fastighetsmäkleri som regel att alltid ha en personlig kontakt med budgivarna vid samtliga bud. Både säljare och budgivare informeras efter varje nytt bud.

Det är alltid ni som säljare som bestämmer till vem och till vilket pris ni vill sälja. Vår uppgift som fastighetsmäklare är att vidarebefordra samtliga bud. Med vår långa erfarenhet kan vi vägleda er samt löpande informera om risker och möjligheter.

Kontraktskrivning

När budgivningen är avslutad är det dags för kontraktskrivning. Innan skriftligt köpekontrakt har undertecknats av köpare och säljare kan båda parter ändra sig. Vår uppgift som mäklare är att upprätta köpekontrakt där priset och eventuella villkor dokumenteras. När båda parter är överens möts vi på vårt kontor på Södra Hamnpromenaden 3 i Gåshaga.

Tillträdesdagen

Försäljningen avslutas på tillträdesdagen. Fram till tillträdesdagen sköter vi på Klockare Fastighetsmäkleri samtliga kontakter med köparen och banken samt håller er kontinuerligt informerade om hur affären framskrider. På tillträdesdagen träffas slutligen köpare och säljare tillsammans med ansvarig mäklare, en likvidavräkning upprättas och den resterande delen av köpeskillingen erläggs.

Resultat

Vårt mål är nöjda kunder och vi är mycket stolta och glada över förtroendet från våra återkommande kunder. Efter ett stort antal rekordförsäljningar och toppnoteringar på fastigheter, tomter, radhus, lägenheter, våningar, fritidshus och gårdar på Lidingö och Gotland vet vi att vårt koncept fungerar mycket bra.

Varmt välkommen att kontakta oss på Klockare Fastighetsmäkleri så berättar vi gärna vidare om hur vi arbetar för att uppnå bästa tänkbara resultat. Vårt fokus är kvalitet, engagemang och resultat.

Utmärkelser Therese Klockare & Klockare Fastighetsmäkleri

Publicerad 2021-01-19
TOPPLISTAN HITTAMÄKLARE HELÅRET 2020 AVSEENDE KVINNLIGA MÄKLARE I SVERIGE Nu har HittaMäklare släppt topplistan avseende mäklarstatistiken för kvinnliga fastighetsmäklare helåret 2020 i Sverige. Therese Klockare hamnar på andra plats av Sveriges samtliga kvinnliga fastighetsmäklare avseende högst försäljningsvärde 2020.

Publicerad 2021-01-11
TOPPLISTORNA HITTAMÄKLARE HELÅRET 2020 Nu har HittaMäklare släppt topplistorna avseende mäklarstatistiken för helåret 2020 på Lidingö. Klockare Fastighetsmäkleri toppar återigen listorna avseende högst försäljningsvärde och flest antal försäljningar per mäklare.

Publicerad 2021-01-04
TOPPLISTORNA HITTAMÄKLARE FJÄRDE KVARTALET 2020 Nu har HittaMäklare släppt topplistorna avseende mäklarstatistiken för fjärde kvartalet 2020 på Lidingö. Klockare Fastighetsmäkleri toppar återigen listorna avseende högst försäljningsvärde och flest antal försäljningar per mäklare. 

Publicerad 2020-10-07
TOPPLISTORNA HITTAMÄKLARE TREDJE KVARTALET 2020 Nu har HittaMäklare släppt topplistorna avseende mäklarstatistiken för tredje kvartalet 2020 på Lidingö. Klockare Fastighetsmäkleri toppar återigen listorna avseende högst försäljningsvärde och flest antal försäljningar per mäklare.

Publicerad 2020-07-07
TOPPLISTORNA HITTAMÄKLARE ANDRA KVARTALET 2020 Nu har HittaMäklare släppt topplistorna avseende mäklarstatistiken för andra kvartalet 2020 på Lidingö. Klockare Fastighetsmäkleri toppar återigen listorna avseende högst försäljningsvärde och flest antal försäljningar per mäklare. 

2 av de 10 dyraste fastigheterna sålda i Sverige 2014 är belägna på Lidingö och båda fastigheterna såldes av Therese Klockare på Klockare Fastighetsmäkleri.